ТРЗ/Payroll

Всеки служител изпитва огромно удоволствие и благодарност, когато неговата заплата е изплатена навреме и е съобразена с точните за него параметри. За да създадеш фирмена политика на надеждност и да пестиш време, ние предлагаме ТРЗ услуги, които са фокусирани върху най-ценния ресурс - хората.

За услугите:

  • Съставяне на трудов договор, допълнителни споразумения/анекси, заповед за прекратяване на трудово правоотношение

  • Поддържане на лични досиета на служители

  • Обработка на присъствия/отсъствия на персонала, отпуски, болнични, отглеждане на дете, декларации за НОИ и НАП

  • Изчисляване на разходите за труд, задълженията за данъци и осигуровки и изготвяне на разчетно-платежна ведомост

  • Подготовка на нареждания превод на осигуровки, данъци и заплати

  • Изчисление на хонорари на външни изпълнители

  • Заверяване на трудов стаж

  • Издаване на служебни бележки и удостоверения

  • Изготвяне на статистически отчети

ОБАДИ СЕ ДНЕС

0887 111 232